Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 42–43 | Cite as

1336 Wijzigingen Voor De Basisverzekering Op Een Rij

► Verzekeringen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Komend jaar worden in de basisverzekering een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hierna volgt een kort overzicht van die wijzigingen. Abdominoplastiek (buikwandcorrectie)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations