Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 39–40 | Cite as

1334 Tegemoetkoming Uit Coulance Geen Grond Voor Afwijzing Verzoek Om Proceskostenveroordeling

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

De Centrale Raad van Beroep deed op 16 mei 2006, onder nummer 04/3543 ZFW, uitspraak in een geschil tussen een verzekerde en diens ziekenfonds over de vergoeding van de proceskosten nadat het ziekenfonds uit coulance vergoeding had verleend voor geneeskundige zorg en verzekerde zijn beroep tegen de weigering die zorg te vergoeden had ingetrokken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations