Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 23–24 | Cite as

1319 NMA EN NZA Tekenen Samenwerkingsprotocol

► Uitvoering En Toezicht
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben afspraken over hun onderlinge samenwerking vastgelegd in een hernieuwd protocol. De afspraken hebben betrekking op zaken die op het terrein van beide toezichthouders liggen. De voorzitter van de raad van bestuur van de NMa, mr. P (Pieter) Kalbfleisch, en de voorzitter van de NZa, de heer F.H.G (Frank) de Grave, hebben het samenwerkingsprotocol getekend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations