Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 22–22 | Cite as

1315 Eenvoudig Innovatief Zorgaanbod Inkopen

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Onlangs stuurde de minister van VWS aan de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer een brief over het inkopen van zorgaanbod dat aansluit bij de behoefte van de patiënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations