Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 18–18 | Cite as

1309 Verbod Op Winstoogmerk Kan Uit Wet Toelating Zorginstellingen

► Stelsel/► Algemeen
  • 4 Downloads

Samenvatting

Advocaat Jaap Sijmons onderzocht de beleidsvisie achter en de rol van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) in de planning van het zorgaanbod. Uit zijn onderzoek blijkt dat de WTZi als dereguleringsoperatie niet is geslaagd. Sijmons stelt in zijn proefschrift Aanbodregulering in de zorg. De wet toelating zorginstellingen het winstverbod voor zorginstellingen ter discussie en concludeert dat dit dient te vervallen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations