Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 173–173 | Cite as

1279 Kabinet Kiest Voor Gezond Leven

►Diversen
  • 12 Downloads

Samenvatting

Het kabinet streeft ernaar dat Nederland op het gebied van de gezondheid weer terugkomt aan de top van de Europese ranglijst. Een sterkere inzet op gezond leven is daarvoor noodzakelijk. Roken, schadelijk alcoholgebruik en overgewicht hebben van Nederland een middenmoter gemaakt. Zo roken in Nederland meer vrouwen dan in de landen om ons heen. En jongeren drinken in Nederland vaker en vooral meer alcohol dan in andere EU-landen. Veel jongeren en hun ouders weten niet dat het drinken van alcohol op jonge leeftijd schadelijk is voor de gezondheid en zelfs kan leiden tot hersenbeschadiging.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations