Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 172–172 | Cite as

1277 NOG Zes Ziekenhuizen Zonder Cliëntenraad

►Medezeggenschap
  • 9 Downloads

Samenvatting

Minister Hoogervorst zegde onlangs toe de Tweede Kamer te zullen informeren over de ziekenhuizen die nog niet beschikken over een cliëntenraad. Navraag bij het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden (LSCR) laat volgens de minister zien dat de verplichting een cliëntenraad in te stellen in de meeste ziekenhuizen thans wordt nageleefd. Vooral in de afgelopen jaren hebben ziekenhuizen hier flink in geïnvesteerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations