Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 171–171 | Cite as

1275 Tien Verkiezingswensen Van Chronisch Zieken En Gehandicapten

►PatiËntenbeleid/►PatiËntenrechten
  • 6 Downloads

Samenvatting

10 stappen vooruit heet het verkiezingspamflet van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). Daarin staan de tien dringende verkiezingswensen van chronisch ziek en gehandicapt Nederland.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations