Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 171–171 | Cite as

1275 Tien Verkiezingswensen Van Chronisch Zieken En Gehandicapten

►PatiËntenbeleid/►PatiËntenrechten
  • 6 Downloads

Samenvatting

10 stappen vooruit heet het verkiezingspamflet van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). Daarin staan de tien dringende verkiezingswensen van chronisch ziek en gehandicapt Nederland.

Anderhalf miljoen mensen leven met beperkingen als gevolg van een handicap of chronische aandoening. Eén op de tien burgers dus. Zij willen zo zelfstandig mogelijk hun leven leiden en overal gelijkwaardig aan mee kunnen doen. Nu lopen zij nog te vaak tegen allerlei drempels op in de samenleving. De komende vier jaar zijn cruciaal: blijft het bij praten en toezeggingen van de overheid of gaat er werkelijk iets veranderen?

Organisaties van chronisch zieken en gehandicapten bundelen hun krachten in de CG-Raad. Gezamenlijk komen zij tot een wensenlijstje voor de komende verkiezingen van tien punten die essentiële stappen zijn op weg naar meer zelfredzaamheid en kansen op participatie. Gelijke behandeling en deelname aan het arbeidsproces zijn daarbij van cruciaal belang. Het pamflet 10 stappen vooruit is te lezen en te bestellen op www.cg-raad.nl/verkiezingen.

Bron: CG-Raad, 3 oktober 2006 <

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations