Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 169–170 | Cite as

1273 VU-Hoogleraren: Fonds Van Verzekeraars Voor Gezondheidswetenschappelijk Onderzoek

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Er is meer onderzoek nodig om optimale zorg in Nederland te realiseren. Daar worden patiënten, overheden en zorgverzekeraars beter van. Het behoud van internationaal, hoogstaand gezondheidswetenschappelijk onderzoek vereist echter aanpassingen en nieuwe investeringen. Meer onderzoek is mogelijk door nieuwe financieringsbronnen aan te boren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations