Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 145–146 | Cite as

1244 Cultuuromslag En Bescherming Van De Melder Noodzakelijke Voorwaarden Voor Incidentenmelding

Article
  • 24 Downloads

Samenvatting

Om het melden van incidenten door hulpverleners in de gezondheidszorg te bevorderen, zijn een cultuuromslag en een goede bescherming van de melder van groot belang. Dat blijkt uit een onderzoek dat de artsenfederatie KNMG heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw. Met de ‘bescherming van de melder’ wordt bedoeld dat de melder niet bang hoeft te zijn dat zijn melding leidt tot individuele sancties of maatregelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations