Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 135–136 | Cite as

1229 Industrie Pleit Voor Jaarlijkse Apk-Keuring Op Medische Apparatuur

Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

Fabrikanten en leveranciers van medische en laboratoriumapparatuur pleiten voor een verplichte jaarlijkse apk-keuring op medische apparatuur. De Nederlandse brancheorganisaties voor Medische Technologie en Laboratorium Technologie, aangesloten bij de FHI, federatie van technologiebranches, signaleren dat het technisch onderhoud en instructietrajecten aan apparatuur bij ziekenhuizen vaak onder druk staan. De branche signaleert tevens dat hightech medische apparatuur in de ziekenhuizen te lang operationeel wordt ingezet. Het te lang blijven gebruiken van verouderde apparatuur, in combinatie met een niet goed geborgd technisch onderhoud kan onveilige situaties opleveren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations