Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 128–128 | Cite as

1220 Ross Trekt Per Jaar 65 Miljoen Euro Uit Voor Mantelzorg

►Mantelzorg
  • 8 Downloads

Samenvatting

Vanaf volgend jaar kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Uit de begroting van het ministerie van VWS blijkt dat het om een bedrag van 65 miljoen euro per jaar gaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations