Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 105–107 | Cite as

1198 Vermeende Fraude Met Declaraties Gelukkig Van Tafel

Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat er niet aantoonbaar sprake is van onrechtmatig declaratiegedrag door ziekenhuizen en medisch specialisten. Er is geen onrechtmatigheid vast te stellen en financiële motieven ontbreken grotendeels. Deze conclusie van de NZa maakt deel uit van de eindrapportage van de taskforce DBC Declaraties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations