Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 89–91 | Cite as

1180 VWS EN ZN Akkoord Met Aanpassingen In Risicovereveningssysteem 2007

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben overeenstemming bereikt over het risicovereveningssysteem 2007. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Hoogervorst de voornaamste wijzigingen van het risicovereveningsmodel in 2007 op een rij gezet. De wijzigingen in het risicovereveningssysteem zullen zijn vastgelegd in een aanpassing van de Regeling zorgverzekering en in beleidsregels van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations