Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 87–88 | Cite as

1178 Tweede Kamer Wijzigt Opzegtermijn Zorgverzekering

Article

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Hoogervorst om het overstappen naar een andere zorgverzekeraar bij wijziging van de polisvoorwaarden, zoals een premieverhoging, eenvoudiger te maken. Daarnaast nam de Kamer drie amendementen op het wetsvoorstel aan. Een amendement van Omtzigt (CDA) en Schippers (VVD) regelt dat zorgverzekeraars de premie en gewijzigde polisvoorwaarden voor 15 november in plaats van 1 december bekend maken. Deze wijziging van het wetsvoorstel wordt van kracht op 1 juli 2007. Minister Hoogervorst waarschuwt voor complicaties bij het vervroegd vaststellen van de verevenings- bijdrage die voorafgaat aan de vaststelling van de nieuwe premie door de zorgverzekeraar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations