Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 82–84 | Cite as

1172 Zorgverzekeraars Stellen Ook Voor 2007 Amper Eisen Aan Acceptatie

Article

Samenvatting

De meeste verzekeraars accepteren ook komend jaar iedereen zonder nadere selectiecriteria voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen. Een inventarisatie van Assurantie Magazine leert dat vaak een uitzondering wordt gemaakt voor de meest uitgebreide tandartsverzekering. Een enkeling stelt tevens een combinatie met de basisverzekering als eis. De premies voor 2007 worden pas in november bekendgemaakt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations