Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 9, pp 41–42 | Cite as

1135 reactie nvz: kort geding tegen vws

►Reacties Op De Miljoenennota
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het opnemen van een budgetkorting van 192 miljoen euro in de overheidsbegroting 2007 heeft de NVZ vereniging van ziekenhuizen ertoe gebracht op korte termijn een kort geding aan te spannen bij de rechtbank in Den Haag. Inzet is de budgetkorting van tafel te krijgen en helderheid te verkrijgen over de spelregels rondom de bekostiging van ziekenhuiszorg. De vergroting van het budget voor dure geneesmiddelen is volgens de NVZ een goede stap vooruit, maar het lost het bekostigingsprobleem niet op.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations