Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 7, pp 162–162 | Cite as

1110 Discriminatieverbod Norm Bij Levensbeëindiging Gehandicapte

Article
  • 14 Downloads

Samenvatting

Het verbod van discriminatie op grond van een handicap moet onderdeel uitmaken van het referentiekader voor besluitvorming over actieve levensbeëindiging en het afzien van medische behandeling bij ernstig gehandicapte pasgeborenen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations