Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 7, pp 155–155 | Cite as

1100 Tuchtcollege Waarschuwt Eindhovense Homeopaat

Tuchtrecht En Aansprakelijkheid
  • 2 Downloads

Samenvatting

De Eindhovense homeopathische arts Tinus Smits heeft een waarschuwing gekregen van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het college vindt de uitspraken van Smits in verschillende kranten ongenuanceerd. Kinderen kunnen hierdoor worden blootgesteld aan risico’s voor de gezondheid, aldus het college.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations