Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 7, pp 139–139 | Cite as

1074 Kwart Van Patiënten Raakt Ondervoed

Article
  • 65 Downloads

Samenvatting

Onnodig veel patiënten in Nederlandse zorginstellingen lijden aan decubitus, incontinentie, ondervoeding en huidontstekingen. Hoewel al jaren aandacht wordt gevraagd voor het probleem van ondervoeding in de zorg, raakt nog altijd één op de vier patiënten ondervoed. Dat blijkt uit de Rapportage Resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations