Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 7, pp 135–136 | Cite as

1070 Chronisch Zieken Gaan Steeds Vaker Naar Gespecialiseerde Verpleegkundige

Diversen
  • 24 Downloads

Samenvatting

Ongeveer een op de drie mensen met een chronische ziekte of handicap bezocht in 2004 een gespecialiseerde verpleegkundige, zoals een diabetes- of longverpleegkundige. Dit aantal is tussen 1999 en 2004 gestegen van veertien naar dertig procent in 2004. De huisarts heeft het hierdoor niet minder druk gekregen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations