Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 7, pp 89–90 | Cite as

1020 Interpretatie Declaraties Huisartsen Onzorgvuldig

Article

Samenvatting

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst en Economische controledienst (FIOD-ECD) heeft het declaratieverkeer van huisartsen niet geheel juist geïnterpreteerd. Dit stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) naar aanleiding van FIOD-onderzoek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations