Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 7, pp 84–85 | Cite as

1014 Pgb Voor Activerende Begeleiding Blijft

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Het persoonsgebonden budget voor activerende begeleiding op basis van psychiatrische problemen blijft in 2007 gewoon in de huidige vorm bestaan. Pas in 2008 wordt dit deel van het PGB overgeheveld uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations