Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 7, pp 78–78 | Cite as

1007 Hoogervorst Wil Meer Vrije Prijsvorming

Tarieven
  • 3 Downloads

Samenvatting

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen vanaf 1 januari 2008 onderhandelen over vrije prijzen voor het grootste deel van de ziekenhuiszorg. Minister Hoogervorst schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het volgende kabinet hierover een definitief besluit kan nemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations