Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 7, pp 77–77 | Cite as

1005 Rekenfouten Ondergraven Zorgpremies

Premies
  • 4 Downloads

Samenvatting

Onder de zorgverzekeraars is onrust ontstaan door een opeenstapeling van rekenfouten bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ). De fouten kunnen leiden tot hogere ziektekostenpremies. Het ministerie van VWS wil de fout corrigeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations