Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 7, pp 52–53 | Cite as

974 Nip Verheugd: Rechtbank Vernietigt Boete Nma Over Adviestarieven

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Op 17 juli jl. heeft de Rechtbank Rotterdam het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 24 april 2004 vernietigd. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) had het NIP, de beroepsvereniging van psychologen, een boete opgelegd wegens het verstrekken van adviestarieven. De rechtbank heeft de NMa opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de inhoud van de uitspraak van de rechtbank. Het NIP is verheugd over het vonnis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations