Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 7, pp 51–52 | Cite as

972 Checklist ‘Regelgeving En Eg-Mededingingsrecht’

Marktwerking
  • 4 Downloads

Samenvatting

Bij het vaststellen van wettelijke voorschriften door de overheid bestaat het risico dat die daarmee zelf in strijd te handelt met het EG-mededingingsrecht. Dit onrechtmatige handelen door de overheid of overheidsorganen kan verstrekkende gevolgen hebben. De checklist ‘Regelgeving en EG-mededingingsrecht’ kan helpen dit te voorkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations