Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 6, pp 160–160 | Cite as

943 Afgebroken/BeËindigd

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Woningcorporatie SGBB heeft de samenwerkingsplannen met Stichting Zorgcentra De Betuwe voor appartementencomplex de Heuvelhof in Tiel afgebroken. Projectontwikkelaar Proper Stok, die het complex realiseerde, had daarvoor in een vroeg stadium contact gelegd met de stichting. SGBB is in gesprek met een partij die met een ‘hotelvisie’ werkt.<

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations