Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 6, pp 147–147 | Cite as

933 Introductie Persoonlijk Gezondheidsadvies Via Internet

Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

Het ministerie van VWS gaat zwangere vrouwen en jonge gezinnen ondersteunen met persoonlijk gezondheidsadvies via het internet. Aanleiding is de stijging van overgewicht en obesitas onder jonge kinderen. Doel is zwangere vrouwen en jonge gezinnen bewust te maken van het belang van een gezonde (op)voeding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations