Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 6, pp 136–136 | Cite as

918 Nederland Moet Investeren In Grootschalige Biobanken

Article

Samenvatting

Nederland moet meer investeren in algemene biobanken die lichaamsmateriaal en informatie bevatten van grote groepen mensen en die zich niet beperken tot één aandoening. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en toepassing van grootschalig onderzoek naar genomics.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations