Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 6, pp 134–135 | Cite as

916 Aantal Bijwerkingen Van Vaccinaties Bij Kinderen Blijft Uiterst Gering

Article
  • 64 Downloads

Samenvatting

Jaarlijks worden in Nederland honderdduizenden kinderen gevaccineerd tegen kinderziekten als kinkhoest en mazelen. Meestal treden geen bijverschijnselen op, maar soms ontstaan na een vaccinatie klachten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreert meldingen van deze klachten en beoordeelt of deze verband houden met de vaccinatie, of daar los van staan. Voor de ernstige of gecompliceerde meldingen volgt per geval ook nog een toetsing door de Gezondheidsraad.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations