Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 6, pp 127–128 | Cite as

901 Averechts Effect Bij Streven Naar Grotere Autonomie PatiËnt

Article

Samenvatting

Het streven om de positie van de patiënt in de zorg te versterken, heeft vaak een averechts effect. Deskundigen waarschuwen dat de patiënt juist afhankelijker van de specialist of verzekeraar dreigt te worden. Vraaggestuurde zorg vergt samenwerking van het veld en intensieve communicatie. ICT speelt daarin dan een centrale rol. Wanneer ICT wordt geïntroduceerd zonder die samenwerking en communicatie te reorganiseren, zal de zorgvrager de moderniseringen als belemmeringen voor optimale zorg ervaren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations