Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 6, pp 126–126 | Cite as

899 Prestaties Ziekenhuizen Over 2005 Compleet

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Op verzoek van de ziekenhuizen zijn de gegevens vanaf dit jaar bekrachtigd met een elektronische handtekening. Door middel van het ondertekenen gaat de raad van bestuur formeel akkoord met de aangeleverde data. De indicatorengegevens hebben dezelfde status als de jaarverslagen van de ziekenhuizen en zullen onderdeel worden van het jaardocument. De gegevens zijn terug te vinden op www.ziekenhuizentransparant. nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations