Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 6, pp 42–43 | Cite as

792 KPMG: Ziekenhuizen Onvoldoende Voorbereid Op Aanstaande Concurrentieslag

Article

Samenvatting

Nederlandse ziekenhuizen zijn onvoldoende voorbereid op de concurrentieslag die zij na de invoering van het nieuwe zorgstelsel met andere instellingen zullen moeten aangaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations