Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 5, pp 143–145 | Cite as

762 Beklonken

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Op 23 mei jl. is definitief besloten dat de AVVV met vijftien verpleegkundige beroepsverenigingen fuseert tot de nieuwe organisatie Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). In het najaar volgt een tweede etappe waarbij de resterende verenigingen met de nieuwe organisatie kunnen fuseren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations