Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 5, pp 127–127 | Cite as

742 Inzage Medische Gegevens Mag Van Veel Nederlanders

Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Ruim een op de drie Nederlanders vindt het goed als zijn zorgverzekeraar inzage heeft in zijn medische gegevens. 97 procent is bereid toestemming te geven aan de huisarts, specialist of apotheek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations