Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 5, pp 90–91 | Cite as

695 Palliatieve Terminale Zorgvoorzieningen (Ptz)

► Planning En Organisatie
  • 12 Downloads

Samenvatting

De diverse zorgkantoorregio’s voeren geen uniform beleid ten aanzien van de realisatie van palliatief terminale zorgvoorzieningen. Dat staat in het rapport De rol van zorgkantoren en netwerken bij de realisatie van palliatieve terminale zorgvoorzieningen van het Nivel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations