Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 5, pp 90–90 | Cite as

693 Hooikoorts Te Duur Betaald

Article

Samenvatting

In 2005 zijn ruim vijf miljoen voorschriften verstrekt voor geneesmiddelen die bij hooikoorts kunnen worden toegepast. De hiermee gemoeide uitgaven bedroegen bijna 93 miljoen euro.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations