Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 5, pp 75–75 | Cite as

670 Menzis Mag Huisarts Belonen Voor Doelmatig Voorschrijven

Article

Samenvatting

Zorgverzekeraar Menzis mag huisartsen een vergoeding blijven geven als de arts cholesterolverlagers en maagzuurremmers doelmatiger voorschrijft. Dat heeft de rechter in Arnhem 30 mei jl. bepaald in het hoger beroep dat een aantal huisartsen en patiëntenverenigingen hadden aangespannen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations