Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 5, pp 62–63 | Cite as

654 Menzis Schaft Groot Deel Machtigingen Af

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Menzis zorg en inkomen gaat driekwart van zijn machtigingen afschaffen. De zorgverzekeraar doet dit om de papierwinkel voor verzekerde en zorgverlener terug te dringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations