Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 5, pp 60–61 | Cite as

652 Eerste Ronde Verdeling Contracteerruimte Awbz 2006 Uitgevoerd

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

College tarieven gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio) heeft in maart 2006 de productieafspraken voor de AWBZ van dit jaar verwerkt en getoetst aan het financiële kader dat per zorgkantoor beschikbaar is. De AWBZ-instellingen en de zorgkantoren krijgen een beschikking die aangeeft hoeveel zorg zij kunnen leveren en tegen welk tarief.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations