Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 5, pp 40–42 | Cite as

627 Ctz Tevreden Over Besteding Middelen Voor Regionale Ondersteuning

Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

In 2005 hebben zorgverzekeraars niet alle gelden voor de nieuwe regionale ondersteuningsstructuur (ROS) van de eerste lijn kunnen besteden. Dit heeft te maken met het feit dat de zorgverzekeraars druk zijn geweest met de opzet van de ondersteuningsstructuren zelf. De zorgverzekeraars hebben de gelden die zij niet hebben besteed, doorgeschoven naar 2006.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations