Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 117–117 | Cite as

581 UMC’S Meer Open Over Onderzoek Dan Farmaceutische Industrie

► Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek Met Mensen
  • 1 Downloads

Samenvatting

UMC’s en ziekenhuizen zijn bij driekwart van het wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder hun vlag geschiedt, bereid om kerngegevens uit het onderzoek openbaar te maken. De farmaceutische industrie blijft steken op slechts zeventien procent. Dat staat in het jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations