Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 104–104 | Cite as

560 Regels Voor Reanimatie Veranderen

Article
  • 23 Downloads

Samenvatting

Vanaf 1 augustus 2006 veranderen de regels voor reanimatie. Onlangs presenteerde de Reanimatie Raad de nieuwe reanimatiemethoden. Alle artsen, verpleegkundigen en hulpverleners, maar ook bedrijfshulpverleners en EHBO’ers dienen kennis te nemen van de wijzigingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations