Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 102–102 | Cite as

555 Vergoeding Huisartsenopleiders Verhoogd

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

De vergoeding van huisartsenopleiders is verhoogd. Opleiders krijgen vanaf nu een fulltimevergoeding voor de artsassistent in opleiding (aio’s) huisartsgeneeskunde die parttime werken en bij ziekte of zwangerschap van de aios krijgen de opleiders twee maanden doorbetaald.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations