Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 101–101 | Cite as

553 Leyenburg Moet Stoppen Met Opleiding Chirurgie

► Opleidingen
  • 1 Downloads

Samenvatting

Het Haagse Ziekenhuis Leyenburg mag geen chirurgen meer opleiden. Volgens de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) voldoet de opleiding niet aan de eisen. Door deze maatregel verdwijnen elf artsen en komt de afdeling heelkunde van het ziekenhuis onder druk te staan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations