Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 100–100 | Cite as

551 CCMO Laat Stamcelonderzoek Stoppen

► Ethiek
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft stamcelonderzoek aan het Medisch Spectrum Twente laten stoppen, omdat de inhoudelijke beoordeling van het onderzoek niet deugde. Volgens bestuursvoorzitter Herre Kingma van het ziekenhuis is er slechts sprake van een administratieve, bestuurlijke fout.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations