Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 89–90 | Cite as

535 Verbetering Huisvesting GGZ Moet Sneller

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De verbetering van het resterende aantal slechte verblijfplaatsen in de geestelijke gezondheidszorg verloopt traag. Dat blijkt uit een tussenbalans die het Bouwcollege heeft opgemaakt van de stand van zaken sinds in september 2004 in het monitoringonderzoek naar de kwaliteit van het gebouwenbestand in de GGZ werd geconstateerd dat vooral op de grote locaties van de psychiatrische ziekenhuizen nog veel gebouwen onder de maat scoren. Het ging daarbij in hoofdzaak om te kleine zit-/slaapkamers, te grote groepen en inadequate sanitaire voorzieningen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations