Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 80–81 | Cite as

524 EfficiËnter Gebruik Spreekuurafdeling Mogelijk

► Planning En Organisatie
  • 6 Downloads

Samenvatting

Nieuwe logistieke concepten maken een efficiënter ruimtegebruik in ziekenhuizen mogelijk. Dit betekent onder meer dat een nieuw te bouwen spreekuurafdeling kleiner kan zijn en dat bestaande spreekuurafdelingen efficiënter gebruikt kunnen worden. Dat blijkt uit een rapport dat bureau Veldhoen & Company in opdracht van het Bouwcollege heeft opgesteld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations