Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 4, pp 67–68 | Cite as

508 Minister Moet Nieuw Besluit Nemen Over Abortussen Op Zee

► Abortusklinieken
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het Ministerie van VWS moet opnieuw beoordelen of de stichting ‘Women on waves’ abortussen op zee mag uitvoeren. Dat heeft de Raad van State bepaald. VWS heeft volgens de Raad van State bij het beoordelen van de vergunningaanvraag onvoldoende oog gehad voor de specifieke situatie van deze behandelkliniek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations